Baggrund

Vi har dannet netværk, fordi vi selv har manglet et sted, hvor vi som kristne homoseksuelle kan henvende os uden at blive mødt med en af følgende to markante holdninger:

 • Lev frit din homoseksualitet ud og blæs på din kristentro. 
 • Lev i livslangt cølibat, hvis du vil bevare din kristentro.

Mange vælger en af disse to holdninger mere af nød end af ærlig overbevisning, hvilket kan få store negative konsekvenser i form af f.eks. et hyklerisk, ufrit dobbeltliv og/eller store indre konflikter.

Vi kan som kristne homoseksuelle stå med en masse store spørgsmål vedr. teologi og tro såvel som sociale og identitetsmæssige forhold. Det er en erfaret sandhed (såvel som det er Guds eget udsagn), at det ikke er godt, at mennesket er alene. Vi har brug for at dele liv og tanker med andre for at kunne vokse som mennesker. Ensomhed, indelukkethed og løgne/uærlighed er nedbrydende.

Vi ønsker at være et netværk, hvor:

 • Kristne homoseksuelle kan henvende sig og komme i kontakt med ligestillede.
 • Samværet er båret af gensidig respekt for hinandens grænser, sådan at alle kan føle sig trygge.
 • Man som tvivlende (enten i f.t. tro eller seksualitet) kan opleve at finde plads til at være den, man er og finde sin vej fremad.
 • Der er plads til at søge, finde eller videreudvikle sin egen overbevisning uden at blive påduttet andres færdige holdninger.
 • Afklarede kristne homoseksuelle ikke behøver at argumentere for deres holdninger, men gerne frit kan dele dem.
 • Der er plads til åben og ærlig debat/dialog.
 • Forskellige overbevisninger skal ikke nedgøres men mødes med respekt!
 • Vi sammen kan se udfordringer og besværligheder i øjnene men samtidig opmuntre hinanden ved også at fokusere på det positive og mulighederne.
 • Vi kan synliggøre, at der findes et alternativ til ovenstående to markante holdninger. (Det er ikke holdningsløst at se livets ofte store nuancer i øjnene.)
 • Vi omgås hinanden uden en masse regelsæt; men hvor vi forventer, at friheden i fællesskabet forvaltes under ansvar.
 • Der er mulighed for at være anonym, hvis man ønsker det.

Historie

Stiftelses-samtaler i 2008

Stiftelses-samtaler i 2008

Kristen og Homo tog sin spæde start i september 2005 på initiativ af 2 kristne homoseksuelle, der kom i kontakt med hinanden og fælles satte ord på tanken: ”Der er noget, vi mangler.”

Dette blev startskuddet til vores kommunikationsforum, hvor vi siden har holdt hinanden informeret om vores arrangementer.

De første weekender vi mødtes, brugte vi meget tid på at høre hinandens historier, hvilket var utrolig berigende. Da vi glædeligt med tiden blev flere, måtte vi finde andre former for at give plads til, at vi fortsat kunne få delt vores historier og tanker med hinanden.

Rigtig meget tid blev også brugt på at få snakket os ind på Kristen og Homos ånd og bl.a. få formuleret de sætninger, som er bevaret i de to dokumenter, du kan finde her nedenfor og som afspejler vores værdigrundlag.

www.kristenoghomo.dk gik på cyberspace d. 16. juni 2006. Udover mund-til-mund metoden har rigtig mange fundet vej til vores netværk via hjemmesiden.

På trods af vores store ønske fra start, om at være så rummelige, at vi ikke kunne forestille os, at vi nogensinde dannede forening, - så opstod behovet alligevel undervejs. Efter mange hjernebryderier med vedtægtsformuleringer opstod foreningen Kristen og Homo d. 13. april 2008.

Gennem en årrække gik forening og netværk hånd i hånd som to sider af samme sag, hvor en bestyrelse kunne stå bag som garanter for økonomi og andre fælles rammer. I foråret 2017 besluttedes det at nedlægge foreningsdelen, så Kristen og Homo igen udelukkende er et netværk, hvor der er rum for, at mangfoldige initiativer kan blomstre, og hvor de fælles rammer forvaltes af engagerede tovholdere.

Stiftelsesdokument for Foreningen Kristen og Homo

Meningskonkretisering (Til brug af netværkets medlemmer ved kontakt til medier og offentligheden)