Generalforsamling 2016

  • Frælsens Hær Nymarksvej 53 5800 Nyborg Danmark

Kære Venner!

Velkommen til generalforsamling i kristen og homo!

Lørdag d. 19. marts kl. 14.00 i Nyborg. 

Vi samles i FHs lokaler Nymarksvej 53, 5800 Nyborg. (10 min. gang fra stationen)

Masser af kaffe og kage, hyggeligt selskab og gode idéer om fremtiden!

Vi synes det kunne være hyggeligt at rejse sammen. Simon har ekstra plads i bilen fra Aarhus og John har pladser i bilen fra København. Kom frisk!

Livsnerve og grundsten

LIvsnerven i 'kristen og homo' er vores personlige engagement og deltagelse. Det har været skønt at se et stort engagement i efterårets begivenheder. Den organisatoriske grundstenen i 'kristen og homo' er foreningen 'Kristen og homo', der nu holder generalforsamling. 

Medlemskab og kontingent

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret. Du kan nå at blive medlem eller vedligeholde dit medlemskab for 2016 ved at indbetale dit årskontingent på kr. 250,- på konto 5096 - 1356008. Generalforsamlingen sikrer bl.a. at bestyrelsen er fuldtallig og kan arbejde videre med det minimum af koordinering, som er nødvendigt for at netværket kan fungere. Jeg håber rigtig mange vil betale sit kontingent også selv om du er forhindret til generalforsamlingen. 

Valg

I år er Helene på valg. (Et bestyrelsesmedlem sidder i 2 år.) Helene vil gerne genopstille til bestyrelsen. Men det er også muligt for andre at stille op med mulighed for at blive valgt ind. Medlemmer (kontingent betalende inden generalforsamlingen) kan stemme. Man kan ikke stemme uden at være tilstede. Opstilling sker til bestyrelsen snarest.

Emner

På generalforsamlingen ser vi tilbage på året der gik ved formandens beretning og regnskabet, som lægges frem. Men vi vil også fremadrettet samtale om, hvordan vi synes netværket skal fungere og hvilke typer arrangementer vi ser ske i det kommende år. Her har alle medlemmerne mulighed for at komme med forslag til emner. 

Jeg håber rigtig mange kan være med og vil finde vej til generalforsamlingen, så vi får en god debat om fortid, nutid og fremtid. Og husk lige at opgradere ved at sende dit kontingent inden.

Hvis du har lyst til at læse vedtægterne, så finder du dem på vores hjemmeside. 

Vi ses i Nyborg

Venlig hilsen

Helene, Simon, John

bestyrlesen

March 16
Filmaften