Generalforsamling

  • Munkebjerg Kirke 87 Østerbæksvej Odense, 5230 Denmark

(Denne besked er også udsendt på mail, blog og nyhedsbrev.)

Kære venner i Kristen og Homo

Foreningens bestyrelse har netop været samlet, og vi har én (måske to) meget vigtige datoer til jer:

Søndag d. 12. marts – først og fremmest og meget vigtig!

og måske også søndag d. 30. april – reserver den i hvert fald meget gerne i kalenderen

Begge dage er det kl. 14-17 i lokaler ved Munkebjerg Kirke, Østerbæksvej 87, 5230 Odense M (i bygningen til højre, indgang ved legestue)

Hvad sker der da???

Ja, som de fleste jo nok er bekendt med, så dannede vores netværk i sin tid en foreningsdel – primært for at sikre os at have en økonomisk buffer ved vores arrangementer (info om foreningen, vedtægter m.v. kan findes på vores hjemmeside).

De sidste år har det været dalende med både antallet af medlemmer, fremmødet ved den årlige generalforsamling og villigheden til at tage en tørn med at sidde i bestyrelsen. Vi har derfor for nogle år siden skåret bestyrelsen ned fra 5 til 3 personer, hvilket også er passende, da vores aktiviteter over tid har ændret sig til ikke så meget at være på landsplan men derimod mere lokale arrangementer i henholdsvis Øst (København) og Vest (Aarhus).

Bestyrelsen har nu taget en grundig drøftelse af, hvad status er i både netværk og forening, og vi glæder os over alt det, der fungerer godt, og over jer mange, som er med til at tage initiativer og som møder op og viser ansigt både internt i netværket, ved deltagelse i Pride og ved anden udadvendt aktivitet. Stor tak til jer hver især!

Vedr. foreningen står vi imidlertid nu i den situation, at de to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år – Simon (kasserer) og John (formand) – ikke ønsker at genopstille. Den tredje i bestyrelsen – Helene (koordinator) – vil om et år ikke genopstille.

Med dette som baggrund indkalder vi altså nu til den årlige ordinære generalforsamling i foreningen Kristen og Homo søndag d. 12. marts 2017 (tid og sted nævnt ovenfor) for at drøfte denne situation grundigt med jer.

Nærmere dagsorden følger, men de to vigtige spørgsmål er:

·         Er der minimum to personer, der vil stille op og tage to år i bestyrelsen (læg mærke til, hvilke poster vi mangler at få bemandet)??

·         Eller skal vi – også i erkendelse af at behov og aktiviteter i Kristen og Homo har ændret sig med tiden – bringe foreningsdelen til ophør og sammen finde ud af, hvordan netværket bedst kan organiseres fremover??

Hvis der er kandidater (forudsætter medlemskab), der er villige til at opstille til bestyrelsen, så tøv endelig ikke med at give jer til kende!!!

Men vi har i bestyrelsen gjort en del forberedende tanker i tilfælde af, at det bliver sidstnævnte, der bliver udfaldet, og til dette har vi så allerede afsat ovenfor nævnte ekstra dato til en evt. ekstraordinær generalforsamling. Skal foreningen lukkes ned, skal der på begge disse datoer være mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, og der skal så også bl.a. træffes beslutning om, hvordan foreningens midler skal anvendes.

Enhver i netværket er velkommen ved generalforsamlingen (gældende for begge datoer), og enhver har ret til at udtale sig. Ikke fremmødte kan således også udtale sig på skrift på forhånd og således blive hørt. Berettiget til at deltage i afstemning er kun de, der har indbetalt medlemskontingent for 2017 forud for generalforsamlingen, og som er fysisk til stede (Skype kan evt. være en nødløsning og kan regnes som at være til stede).

Medlemskontingent for 2017 udgør 250,- kr. som kan indbetales på foreningens konto nr. 5096-1356008. Ved overførsel skal du være opmærksom på følgende:

-          Angiv tydeligt dit navn, og at det er kontingent

-          Er du nyt medlem, eller har du ændret adresse eller andet – så send samtidig en mail til info@kristenoghomo.dkså du bliverkorrekt noteret

-          Overfør i god tid inden generalforsamlingen, så kassereren kan nå at registrere din indbetaling

Vi håber på at blive mange samlet til at drøfte og træffe gode beslutninger.

Mange hilsner fra bestyrelsen

John, Simon og Helene